GRÄSÖ HEM & TRÄDGÅRD AB

 

SKOGSTJÄNSTER/TRÄDFÄLLNING 

Vi tillhandahåller flertalet skogstjänster.

- Trädfällning

- Röjning

- Plantering

- Hyggesrensning

- Hantering av vindfällen

m.m.

 

Du har väl en uppdaterad skogsbruksplan?

Om inte - vi hjälper dig med det.

Du får en  utförlig skogsbruksplan med ett åtgärdsprogram för de närmsta 10 åren.

-virkesvolym

- beräknad tillväxt

- förslag till åtgärder

- skogsbruksplanen i en app med gps

m.m

 

Allt till ett humant pris!

Ring oss  för mer information

0725 12 66 60